Bano logo

Leverantör

Innkjøpsbetingelser
Alle kjøp i Bano Gruppen er underlagt konsernets standard kjøpsbetingelser.

Last ned: Innkjøpsbetingelser.

 
BANO Code of Ethics and Business Conduct

BANO Gruppen forventer at alle forretningspartnere og leverndører følger prinsipper som er i samsvar med konsernets retningslinjer og gjeldende lover.
Dette gjelder retningslinjer innen HMS, kvalitetstyring, miljøhendsyn, etikk, antikorrupsjon og sosialt ansvar.
Last ned: Bano Code of Ethics and Business Conduct

 
Taushetserklaring 

For å beskytte informasjon som parter deler ønsker BANO å benytte seg av følgende dokumentet.
Last ned: MNDA BANO Group