Bano logo

Innovationsprojekt

Bano har varit involverad i flera samarbets- och innovationsprojekt. Från 2010 till 2013 genomförde vi ett offentligt forsknings- och utvecklingsprojekt (OFU) i samarbete med Helse Bergen med stöd från Innovation Norge och Norges forskningsråd. Bakgrunden till projektet var det faktum att badrummen, trots att en hel del teknisk och medicinsk utveckling har skett på norska sjukhus, förblev oförändrade i 30 år.

Projektet hade en projektgrupp och en styrgrupp bestående av både brukare och personal. Målet med projektet var att utveckla framtidens sjukhusbadrum genom att utveckla faktorer som inredning, areal, ergonomi och hygien i ett framtidsperspektiv, till förmån för både brukare och personal.