Bano logo

Bano Home Care

Bano Home Care

En av de främsta orsakerna till att äldre och personer som behöver vård måste flytta hemifrån till vårdhem snarare än att fortsätta bo hemma, är svårigheter med hjälp av deras personliga hygien. Små och dåligt anpassade badrum i privata hem skapar oöverstigliga hinder vid förflyttningssituationer.

Den nya Water Evolution Closet (WeC) tar bort dessa hinder och sätter en ny standard för tillgängligheten på badrummet. I stället för att användaren måste anpassa sig till badrummet anpassas badrummet till användaren. Det ger användaren ökad trygghet, större självständighet och ökad värdighet.

WeC är en vändbar toalett med elektrisk höjdjustering. Sitsen kan enkelt vridas 290 grader, vilket underlättar åtkomst till toaletten.

Vändbar toalett

Toalettsitsen  vänds enkelt med hjälp av en utlösningsmekanism som är integrerad i toalettens WC-stödhandtag. WC-stödhandtagen kan fällas upp och ner. Ryggstöd och toalettsits kan lätt tas bort i samband med rengöring.

WeC kan höjdjusteras 200mm, och har en lyftkapacitet på 300kg. Den elektriska höjdjusteringsfunktionen manövreras enkelt från en integrerad panel i toalettens båda WC-stödhandtag.