Bano logo

Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer

Bano Group förväntar sig att alla affärspartners och leverantörer följer principerna
vilket är i enlighet med koncernens riktlinjer och tillämpliga lagar. Det gäller riktlinjer
inom HSE, kvalitetsledning, miljöhänsyn, etik, anti-korruption och socialt ansvar.
Det inkluderar också mänskliga rättigheter och arbetsnormer, såväl som nationella lagar och förordningar.

De etiske retningslinjene til Bano-Gruppen finner du her.