Utmärkelser

God design är ett av de viktigaste målen för Bano. Förutom det estetiska måste designen även skydda produktens funktionella, tekniska och ekonomiska sidor. Detta har inneburit att vi har utvecklat en effektiv och innovativ lösning som vi är mycket stolta över. Det är därför glädjande att Bano även har belönats med dessa priser/nomineringar: 
 


MERKET FOR GOD DESIGN

En utmärkelse från Norskt Designråd Innovation och kreativitet ska belönas med mer än goda ekonomiska resultat.

Award for Design Excellence, Norska Designrådet ger ut utmärkelse till norska företag och samarbetande designers som har utvecklat bra produkter gemensamt. Priset syftar till att uppmuntra vidare utveckling och samarbete  och är ett tecken på kvalitet som företaget kan använda i sin marknadsföring.


DESIGN AWARD NOMINERING
 
En utmärkelse från det tyska Design Council (Rat fürFormgebung)
 
Bano var nominerad till det tyska designpriset. Detta är den enda officiella designpriset som ges ut i Tyskland. Det stöds av förbundsministern för ekonomi och teknik och organiseras av det tyska designrådet. Det är inte möjligt att lägga fram förslag för design award.

Istället blir produkter nominerade antingen av finansministrarna i de olika tyska staterna, eller av förbundsministeriet för ekonomi. Dessutom har produkterna redan vunnit en nationell eller internationell utmärkelse. Detta innebär att detta designpris är priset över alla priser.
GARANTI

Vid fabrikationsfel har kunden rätt att få produkten utbytt, eller ersatt med en produkt med samma egenskaper, i upp till tre år efter installationen.
CE-märkning
 

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22