technical

Vi Kan Erbjuda:

• Gränsdragningar för VVS, Bygg och el.

• Mottagning och installation på arbetsplats

• Vägledning och instruktioner för vårdpersonal och användare efter installationen

• Bano kan hjälpa till med tekniska ritningar och designförslag för alla typer av projekt
 

• Seminarium

Under vår konceptpresentation pratar vi om forskningen och testerna bakom utvecklingen av våra badrum. Vi fokuserar både på livskvalitet för användaren och så effektiv arbetsmiljö för vårdpersonal som möjligt, detta tack vare flexibiliteten hos Banokonceptet.
 

• Installation

Vi har vårt eget installationsteam för att se till att ditt badrum färdigställs till en hög standard.
 

• Utbildning vårdpersonal

När ett Banobadrum installeras tillhandahåller vi utbildning för vårdpersonalen. Syftet är att förbättra kunskapen och förståelsen för Banokonceptet. Vi demonstrerar den effektivaste användningen av badrummet både för användaren och vårdpersonalen. Det är möjligt att förbättra arbetsmiljön med hjälp av flera olika delar av Banokonceptet tillsammans med korrekt rörelsemönster. Exempel på detta demonstreras under genomgången.
 

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22