Bano logo

Service och underhåll

Service och underhåll

För att säkerställa optimal funktion, livslängd och underhåll av garantibestämmelser rekommenderar Bano regelbundet underhåll och service av alla sina produkter. 
Rekommenderat service- och underhållsschema finns tillgängligt på begäran. Bano kan erbjuda ett årligt serviceavtal för alla sina produkter och leveranser.
Vid ingående av ett serviceavtal ger vi automatiskt ett års garanti efter service, alternativt förlänger garantitiden för produkter som fortfarande är under garanti.