Bano WC-skål / toalettsits

5975 toalettska%cc%8al

Banotoaletten är ergonomiskt designad så att användaren sitter säkert och bekvämt. Toalettsitsen har utvecklats med sidostopp för att öka stabiliteten när användare sätter sig på och reser sig från toaletten.

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22