Bano fixtur/cistern - standard

flusher

     Bano Standard fixtur/Cistern för inbyggnad, ramen är i stål och cisternen i plast.
     Fötterna är ställbara från 0-190 mm. Cisternen Sanicontrol har två olika inställningar
     för vattenmängd, 6/3 liter (förhandsinställt) eller 9/4,5 liter. Frontmanövrerad
     tryckplatta med kondensskydd och sparspolning. Avloppsrör 90mm med övergång
     till 110mm medföljer.

     Max viktbelastning: 500 kg.

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22