Bano skåp

l venstre

Banos skåpsortiment innehåller ett flertal väl genomtänkta komponenter. Skåpen är stabilt konstruerade och passar utmärkt tillsammans med Banos tvättställ.  Eluttagen är placerade inuti skåpen, där de är väl skyddade mot vattenstänk.

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22