8341 Bano sidoskåp med lucka
650 x 325 x 170
l (venstre
8341/L vänster
RSK:  882 42 83
8341/R höger
RSK:  882 42 84
 
Färg
Teknisk Information
8341 Bano sidoskåp med lucka
650 x 325 x 170
Tillbehör

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22