5207-02 Bano monteringsfästen med höjdjustering
5207-02 festebrakkets par hvit
5207-02 Bano monteringsfästen med höjdjustering- grå (RSK: 8094533) 
För tvättstäl 5200
 
5207-02 festebrakkets par sort safety handle
5207-B-02 Bano monteringsfästen med höjdjustering-sort (RSK: 8094536) 
För tvättstäl 5200
Feedback från vårdpersonal visar att produkter som kan regleras i höjdled både gör att förflyttningar underlättas avsevärt samt minskar belastningen för personalen.
Färg
Teknisk Information
5207-02 Bano monteringsfästen med höjdjustering
Tillbehör

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22