screen shot 2014-10-20 at 2 16 41 pm
BANO- TV2 NYHETER-VIDEO
20.01.2015
Norges tidligere Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre Bano- TV2 NYHETER åpnet vårt nyutviklede helsebad i Bergen.

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22