978x
BANO-BRUKERVENNLING BAD- VELFERDSTEKNOLOGI- DAGBLADET- NYHET
18.01.2015
Allerede i dag er mye teknologi tilgjengelig på markedet for å lette frantidas eldreomsorg. Tekniske hjelpemidler kan gjøre at flere kan bo hjemme lenger.

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22