screen shot 2014-10-16 at 2 38 40 pm
BANO- BERGENS TIDENDE
17.01.2015
NYTT BAD KAN BLI EKSPORTARTIKKEL- Et lite rom, men et stort fremskritt for helse vesent. I dag innvies Bergensbadet med promp go prakt.

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22