Bano logo

Om Bano

Företaget

Bano är ett internationellt företag som levererar kompletta badrumskoncept till hälsosektorn.
Företaget har etablerat sig i flera länder med säljkontor i Bergen, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Amsterdam och London. Administrativt kontor och fabriker finns i Sandane i Norge.

 

Historik

Banos grundare var övertygade om att badrum för äldre och andra med särskilda behov kunde vara bättre gjorda utan att vara dyra.

1998 satte de därför ihop ett team, så att deras dröm kunde bli verklighet. De förde samman erfarna sjukgymnaster med expertkunskap inom förflyttning, några av Norges ledande industridesigners, arkitekter och chefer för äldreboenden samt användare och vårdpersonal. Tillsammans tillverkade de en prototyp som installerades på flera platser, så att badrummet kunde testas i vardagen.  Av detta fick de värdefull erfarenhet och feedback som kunde användas för att finjustera designen till perfektion. Kvalité, design och funktionalitet är vårt motto:  Bano is Designed for care.

 

Produktion

Bano utvecklar och tillverkar majoriteten av sina produkter i egna fabriker i Sandane, Norge.
Banos fabriker har centrallager vilket säkerställer effektiv och tillförlitlig logistik. Alla produkter som utvecklas och produceras i Banos fabriker genomgår en rad tester och kvalitetssäkringar.