Konceptet

Banokonceptet innebär en genomtänkt placering av alla delar i ett badrum. För att säkerställa bästa möjliga funktion har varje produkt anpassats och vidareutvecklats under många års användning och under många tester. För att utveckla ett badrum som hjälper människor med nedsatt funktion att uppnå optimal rörlighet inom detta område har Bano undersökt människors naturliga rörelsemönster i över fem år. Resultatet är ett badrumskoncept som ger användaren trygghet och främjar självständighet.

Huvudpunkterna i Bano-konceptet:
 
• Funktionell badrum - genom flexibilitet
• God livskvalitet - genom ökad självständighet
• Bättre arbetsmiljö - mindre belastning för vårdpersonal
• Höjdjustering  - kan anpassas för alla användare
• Bano support - kvalitetssäkring på alla nivåer
 
 

Resurser

Nyckeln är att få äldre att aktivera sig och våga röra på sig. Detta frigör personliga resurser och gör livet lättare både för användaren och för vårdaren.

• Det är få som inte har några krafter kvar
• De blir inte längre beroende av hjälp med allt de gör
1668

Livskvalitet

Den ökade självständigheten i badrummet ger användaren mer trygghet och självtillit vilket ökar livskvaliteten.

• Specialdesignade stödhandtag
• God tillgänglighet
• Optimal placering av alla element
quality-of-life1
quality-of-life

Arbetsmljö

Banokonceptet minskar användarens behov av assistans avsevärt.

• Mer tid
• Färre antal belasningsskador
• En vårdare i stället för två
1746

Höjdjustering Av Kassett/Cistern och tvättställ – Elektriskt/Manuellt

Bano har utvecklat höjdjusterbara produktlösningar som lätt kan anpassas för alla användare. Tvättställ, toalett, WC-stödhandtag och duschsits är justerbara. 

• ŸEnklare förflyttning
• ŸMinskad belastning både för användare och vårdare
•Ÿ Enkel manuell/elektrisk justering
hj2

Manuellt system

manual system
5207-ma h%c3%b8ydejusteringsmodul- manuell med sveiv

Intuitivt stödhandtagssystem

De intuitiva stödhandtagen är väsentliga för att förhindra fall. De ger användaren stöd vid användning av alla delar av Banos badrum. Handtagen är strategiskt designade för att användaren intuitivt ska ta tag i dem vid obalans eller nedsatt syn.
intuitive-grab-bars-2
intuitive-grab-bars-1
intuitive-grab-bars-3

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22