Konceptet

Vår vision är ett badrum som reducerar vårdpersonalens belastning och förbättrar brukarens livskvalité. Arbete på vårdboenden, demensboenden och sjukhus är hårt arbetskrävande och vi har länge fokuserat på de belastningar som personalen möter och användarens funktionsbehov.

Banokonceptet är ett resultat av mer än fem år med forskning och grundliga studier.

Huvudpunkterna i Bano-konceptet:
 
• Funktionell badrum - genom flexibilitet
• God livskvalitet - genom ökad självständighet
• Bättre arbetsmiljö - mindre belastning för vårdpersonal
• Höjdjustering  - kan anpassas för alla användare
• Bano support - kvalitetssäkring på alla nivåer
 
 

Resurser

Nyckeln är att få äldre att aktivera sig och våga röra på sig. Detta frigör personliga resurser och gör livet lättare både för användaren och för vårdaren.

• Det är få som inte har några krafter kvar
• De blir inte längre beroende av hjälp med allt de gör
1668

Livskvalitet

Den ökade självständigheten i badrummet ger användaren mer trygghet och självtillit vilket ökar livskvaliteten.

• Specialdesignade stödhandtag
• God tillgänglighet
• Optimal placering av alla element
quality-of-life1
quality-of-life

Arbetsmljö

Banokonceptet minskar användarens behov av assistans avsevärt.

• Mer tid
• Färre antal belasningsskador
• En vårdare i stället för två
1746

Höjdjustering Av Kassett/Cistern och tvättställ – Elektriskt/Manuellt

Bano har utvecklat höjdjusterbara produktlösningar som lätt kan anpassas för alla användare. Tvättställ, toalett, WC-stödhandtag och duschsits är justerbara. 

•Ÿ Enklare förflyttning
• ŸMinskad belastning både för användare och vårdare
•Ÿ Enkel manuell/elektrisk justering
hj2

Manuellt system

manual system
5207-ma h%c3%b8ydejusteringsmodul- manuell med sveiv

Intuitivt stödhandtagssystem

De intuitiva stödhandtagen är väsentliga för att förhindra fall. De ger användaren stöd vid användning av alla delar av Banos badrum. Handtagen är strategiskt designade för att användaren intuitivt ska ta tag i dem vid obalans eller nedsatt syn.
intuitive-grab-bars-2
intuitive-grab-bars-1
intuitive-grab-bars-3

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22