Instruktionsmanual för Bano badrumskoncept optimalt samspel mellan anvädare och vårdpersonal
intruction-pic
Danska
Engelska
Norska
Svenska

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22